درباره ما

• تولید کننده انواع پروفیل های اختصاصی • رنگ آمیزی إلکترواستاتیک و دکورال • وارد کننده فولاد های سرد و گرم کار از ایتالیایی با الیاژ های : 1.2344 1.2436 1.2379 1.2080 .از قطر mm85=>850mm .انالیزی أیده آل برای ساخت. قالب های اکستروژن و کانتینر شما .افزایش عمر قالب و کانتینر شما

مدیران

بهزاد افسوني

عضو هیات مدیره

09122415090

Behzadafsooni@yahoo.com

بابك ايپكچي

مدیر عامل

09121416116

Babi_8463@yahoo.com