سیستم کشویی ترمال بریک(HL&S145)

-از این سیستم، با توجه به استفاده از پروفیل های خاص با سطح مقطع پهن وبزرگ می توان برای پنجره های خیلی بزرگ بهره برد. استفاده از نوارEPDM با لبه های مخصوص ونوار مویی وروان بودن پنجره در زمان حرکت بدلیل جدا شدن قسمت بازشو از ریل وساخت ابعاد خیلی بزرگ حتی عرض بیش از 2.5متر(در هرلنگه) از مشخصات بارز این سیستم می باشد. ضمناً جهت برخورداری از نمای مناسب وزیبا(در خارج وداخل ساختمان) می توان از این سیستم که قابلیت ساخت لنگه های خیلی بزرگ با شیشه های عریض را دارد، استفاده نمود. -استفاده ازتیغه ها ی پلی آمید مزیت دیگری نیز ایجاد می کند وآن امکان تغییر رنگ پروفیل خارجی (نمای خارج) وپروفیل داخلی (نمای داخل) است ، رنگ پروفیل خارجی می تواند با رنگ نمای ساختمان ورنگ پروفیل داخلی با رنگ دکوراسیون داخل هماهنگ شود.