درباره ما

• تولید کننده انواع پروفیل های اختصاصی • رنگ آمیزی إلکترواستاتیک و دکورال • وارد کننده فولاد های سرد و گرم کار از ایتالیایی با الیاژ های : 1.2344 1.2436 1.2379 1.2080 .از قطر mm85=>850mm .انالیزی أیده آل برای ساخت. قالب های اکستروژن و کانتینر شما .افزایش عمر قالب و کانتینر شما

1
2
4
5
6
3
اطلاعات ما
موقعیت ما