درباره ما

معرفی شرکت ALUCAD – آلوکد ( آلوم کاردینه ) شرکت مهندسی ALUCAD – آلوکد ( آلوم کاردینه ) در طی چند سال اخیر موج جدیدی از مبحث مهندسی نما در ایران را پیگیری نموده است . مهندسی نما مقوله ای است که طی چند سال اخیر در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه مطرح و در حال اجرا می باشد و با تکیه بر دانش فنی و مهندسی همکاران خود سعی نموده ایم در این خصوص قدمهای موثری را برداریم ، از جمله دریافت طرح های مطالعاتی و پروژه های خاص و اجرای پروژه های متناسب با ...

اطلاعات ما
موقعیت ما