درباره ما

بنیس واردکننده و تامین کننده یراق آلات در و پنجره‎ UPVC ‎در ایران‎ ‎ محصولات این شرکت عبارتند از‎ : یراق آلات: SIGENIA-AUBI (آلمان) ‎، ‏SCHURING (آلمان) ‎، ‏PROCAST (ترکیه) ‎، ‏AKPEN (ترکیه) ‎، ‏VHS (ترکیه) ، ENDOW (ترکیه) گسکت: SECIAL (ترکیه) پیچ: ASO (تایوان) ‎، ‏SCHURING (آلمان) چسب: FOGASTAR (ترکیه) و شرکت های ‎ WORK & UK & FORS & ARIS & USS & SOMAFIX استاندارد محصولات: ISO,RAL,TSE,CE . . . ,

اطلاعات ما
موقعیت ما