درباره ما

شرکت حکمت درسال 1347 بابهره گیری ازکمترین امکانات و با هدف عالی در یک کارگاه شروع به ساخت درب وپنجره آلومینیوم نمود وپس از انجام پروژه های کوچک و بزرگ وسرویس دهی مناسب به موفقیتهای بزرگی نائل گردید وباعنایت به لطف خداوند درسال1360 اولین طرح اختصاصی خودرا به انجام رسانید که ازآن سال تاکنون درراه تحقیق ونیل به هدف عالی وکیفیت بهتر وبرترگام برداشته بنحوی که تاکنون تولیدات اختصاصی این شرکت به بیش ازبیست سیستم ارتقاء پیداکرده است. شرکت حکمت درسال1378درجهت توسعه تولیدات وبالا بردن ظرفیت تولید خودمبادرت به خرید وتجهیز کارخانه نمودوازآن سال تا کنون با بهره گیری از ...

اطلاعات ما
موقعیت ما