درباره ما

صنایع رکس آلومینیوم یکی از قدیمی ترین تولید کنندهای محصولات آلومینیومی در اسـتان اصفهان بوده که بسیاری از سازه های آن هم اکـنون در ساختمان های بزرگ و کوچـک خود نمایی میکند. تاسیس صنایع رکس آلومینیوم به دوره پیش از انقلاب سال 1335 با مدیریت جوسف انگلیسی بر می گردد که بعد از انقـلاب شکوهمند ایـران ایشان راه خود را به سیـد مرتضی موسوی موحل گردانید سال 1357.ایشـان اساس کار خود را جهت تولید با کیفیت ترین و نازلترین قیمت محصولات بنا نهاد و توانست با بهره گیری از مکانیـزم هـای جدید و استفاده از بهترین پروفیـل ها ,متـر یال ...

اطلاعات ما
موقعیت ما