درباره ما

شرکت صنایع توری کاشان در سال 1366 برای تولید انواع توریهای فلزی و عمدتاً توریهای آلومینیومی تاسیس گردید. در ابتدا بعلت عدم تولید سیم مورد نیاز برای بافت توری در داخل کشور ، نیاز شرکت از طریق واردات تامین میگردید، از جمله سیم آلومینیومی از آمریکا و کانادا ، سیم گالوانیزه از رومانی و سیم استیل از کره جنوبی تامین میگردید. از آنجائیکه در ابتدا عمده تولیدات اینشرکت ، توری آلومینیومی و سیم مورد مصرف از جنس آلیاژ 5052 طبق استاندارد آمریکایی AA گروه 5000 بوده و منابع تولید این سیم عمدتاً در آمریکا و کانادا میباشند، اقدام به تولید ...

اطلاعات ما
موقعیت ما