درباره ما

ماندگار شدن آسان بدست نمی آید. حال دیگر نزدیک به نیم قرن است که به یاری و عنایت پروردگار صنعت آلومینیوم کشورمان شاهد حضور این واحد صنعتی و رشد و بالندگی آن است تا خدا را شاکر باشیم که قدیمی ترین واحد صنعتی فعال کشور در حوزه آلومینیوم هستیم. سال 1348 بود که این مجموعه توسط ابوالقاسم شفیعی با نام “صنعتکده شمال” شروع به ارائه خدمات در زمینه تولید درب و پنجره های آلومینیومی نمود و طولی نکشید که توانست بخش عمده ای از بازار درب و پنجره شمال ایران را از آن خود کند. امروز این مجموعه با دارا ...

اطلاعات ما