درباره ما

با گذشت بیش از یک دهه فعالیت ما در صنعت ساختمان و ساخت و ساز،با بدست آوردن تجربیات کافی به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، دیگر می دانیم که رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان یک امر واجب و اجتناب ناپذیری است که برای بهینه کردن سوخت و یا انرژی مصرفی در واحدهای مسکونی لازم می باشد. در کل رعایت مبحث نوزدهم اثرات زیست محیطی مطلوب به همراه خواهد داشت که سهم پنجره های دو جداره در این مورد کم نیست. دیدگاه ما : احترام به طبیعت و محیط زیست، دارا بودن استانداردهای کیفی بالا، برآورده نمودن انتظارات و ...

اطلاعات ما