درباره ما

واحد تولیدی صنعتی نگارین پنجره آفتاب به همت چند تن از مدیران برجسته و پیش کسوت صنعت آلومینیوم کشور و همچنین دعوت از متخصین جوان در سال ۱۳۹۲ به منظور تولید درب، پنجره و نمای آلومینیوم به عنوان محصول نهایی تاسیس گردیده است. سابقه حضور مدیران این مجموعه مربوط می گردد به ۳۰ سال حضور موثرو پر رنگ در صنعت آلومینیوم کشور به عنوان یکی از کامل ترین و توانمند ترین مجموعه های صنعت آلومینیوم کشور. هم اکنون این مدیران توانمند عرصه صنعت آلومینیوم کشور بار دیگر در کنار هم جمع شده اند تا شاهد ارائه خدماتی نوین از آنها ...

اطلاعات ما
موقعیت ما