درباره ما
اشتیاق برای رسیدن به نتایج مطلوب و فرای انتظار عامل پیشرانش ما در کار است

شرکت پاراکس در سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را با برنامه ریزی جامع در خصوص عرضه انواع پروفیل های چوب طبیعی برای مصارف چوب کف و نما آغاز کرد. انواع ترمو وود های کاج و زبان گنجشک ( (Pine/Ash Thermowood، رنگ های خاص ترمووودی و دیگر محصولات چوب نما تنها قسمتی از محصولات ارائه شده در شرکت پاراکس می باشد. تیم متخصصین پاراکس، متشکل از مهندسین، طراحان، متخصصین چوب، استاد کاران رنگ و نصابان با تجربه، از ابتدایی ترین مراحل با همراهی و مشاوره دقیق ...
اطلاعات ما