مرتب سازی بر اساس
برگزاری دوره آموزشی روش‌های حل مسئله و کار تیمی در آکپا

برگزاری دوره آموزشی روش‌های حل مسئله و کار تیمی در آکپا

باشگاه در و پنجره و نما: دوره آموزشی روش‌های حل مسئله و کار تیمی در محل نمایشگاه دائمی و سالن همایش‌های شرکت آکپا ایران در روز دوشنبه به تاریخ ۲۰ مرداد...

راهکار استفاده مفید از گل سرخ صنعتی در صنعت ساختمان

راهکار استفاده مفید از گل سرخ صنعتی در صنعت ساختمان

باشگاه در و پنجره و نما: محققین دانشگاه علو