اسامی پرخطرترین ساختمان‌های مناطق ۲۲ گانه تهران منتشر شد