بازدید شهردار منطقه یک از نمایشگاه کمپین نما، هویت شهر ما

  • دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 15:22

اخبار => اخبار

باشگاه در و پنجره و نما، همزمان با برگزاری گردهمایی طراحان و سازندگان تراز اول شهرداری منطقه یک تهران، سید حمید موسوی شهردار منطقه یک از نمایشگاه کمپین نما، هویت شهر ما بازدید کرد.
بازدید شهردار منطقه یک از نمایشگاه کمپین نما، هویت شهر ما

تعداد بازدید : 74

ارسال نظر

ارسال