تغییر زمان برگزاری نمایشگاه در و پنجره و ساختمان 2 تبریز

  • چهارشنبه 15 شهریور 1396 ساعت 18:44

اخبار => اخبار

باشگاه در و پنجره و نما: زمان برگزاری سه عنوان نمایشگاه مرتبط با صنعت ساختمان تبریز که قرار بود در آبان ماه 96 برگزار شود تغییر یافت.
تغییر زمان برگزاری نمایشگاه در و پنجره و ساختمان 2 تبریز

ارسال نظر

ارسال