حضور صنایع لاستیکی پارمیدا در دوازدهمین نمایشگاه در و پنجره تهران