منطقه 17 پیشرو در مناسب‌سازی ساختمان‌ها

  • شنبه 10 آذر 1397 ساعت 10:55

اخبار => اخبار

باشگاه در و پنجره و نما: سید حمید موسوی، مدیر کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با حضور در منطقه 17 در جریان عملکرد کمیته نمای این منطقه و اقدامات صورت گرفته در زمینه ایمنی و مناسب سازی ساختمان‌ها قرار گرفت.
منطقه 17 پیشرو در مناسب‌سازی ساختمان‌ها

به‌گزارش باشگاه در و پنجره و نما، به‌نقل از شهر نوشت، امیر محسنی در این نشست از پیش‌بینی اقدامات مهم در حوزه شهرسازی و معماری خبر داد و افزود: مطابق با برنامه چهارساله توسعه و تحول در منطقه 17، تمرکز و توجه ویژه‌ای به موضوع شهرسازی صورت گرفته تا ساختمان‌ها مطابق استاندارد و ایمن ساخته شوند و نمای آن‌ها نیز مؤید هویت فرهنگی منطقه باشد.

موسوی نیز منطقه 17 را پیشرو و پیشگام در مباحث فنی کمیته‌های سه‌گانة معماری دانست و تصریح کرد: منطقه 17 در سه کمیتة نما، ایمنی و مناسب‌سازی پیشرو و پیشگام بوده و نتایج بسیار خوبی حاصل آمده که این‌ها حاصل تلاش، درایت، تفکر و خلاقیت شهرداری محترم منطقه و مدیران و کارشناسان خبره و متخصص در حوزه شهرسازی بوده است.


تعداد بازدید : 85

ارسال نظر

ارسال