پنل‌های خورشیدی شفاف تحولی شگرف در دنیای تکنولوژی

  • چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 12:43

اخبار => اخبار

باشگاه در و پنجره و نما: پژوهشگران دانشگاه ایالتی میشیگان، پانل‌های خورشیدی شفافی را ایجاد نموده‌اند که کاربردهای فراوانی در معماری و زمینه‌های دیگر مانند الکترونیک سیار یا صنعت خودرو دارند.
پنل‌های خورشیدی شفاف تحولی شگرف در دنیای تکنولوژی

به‌گزارش باشگاه در و پنجره و نما به‌نقل از ستاوین، تیم پژوهشی دانشگاه ایالتی میشیگان، بر روی عامل مشاهده ،متمرکز بودند، بنابراین یک متراکم‌کنندة نور خورشیدی یا TLSC  را توسعه دادند که می‌تواند روی یک سطح شفاف مثل پنجره قرار داده شود و بدون تأثیر گذاشتن بر روی انتقال نور، انرژی خورشیدی را جذب نماید.

این فناوری از مولکول‌های آلی استفاده می‌کند که طول‌موج‌های نور را جذب می‌کنند که برای چشم انسان قابل‌رویت نیستند، مانند نور مادون‌قرمز و اشعه فرابنفش که این تکنولوژی می تواند تحولی بزرگ در عرصه معماری و نمای شهری باشد.


تعداد بازدید : 113

ارسال نظر

ارسال