ساحات عامل تسهیل مراودات پولی با اروپا/ برداشته شدن معضلات تجارت

  • دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 9:40

اخبار => سایر رسانه ها

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با اشاره به راه اندازی ساز و کار حمایت از تجارت با ایران (ساحات) تاکید کرد که با راه اندازی این ساز وکار مراودات پولی با اروپا تسهیل می شود.
ساحات عامل تسهیل مراودات پولی با اروپا/ برداشته شدن معضلات تجارت

به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

غلامرضا کاتب در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا با مثبت ارزیابی کردن ایجاد ساز و کار حمایت از تجارت با ایران (ساحات) در جریان رشد روابط اقتصادی ایران و اروپا، گفت: خوشبختانه اهتمام اروپایی ها به ایجاد این کانال در کنار بدعهدی آمریکایی ها در برجام می تواند فواید بسیاری داشته باشد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما نباید روابط اقتصادی خود را با دنیا محدود کنیم، افزود: باید با خوشبینی به ادامه این مسیر با اروپایی ها و حتی سایر کشور ها وارد مذاکره شویم تا رشد فزاینده اقتصادی در کشور هویدا شود.

وی با تاکید بر اینکه ساحات یکی از گام هایی بزرگ و تحول زا برای کشور ما خواهد بود، تصریح: تسهیل مراودات پولی و بانکی ایران با کشورهای اروپایی می تواند بسیاری از معضلات پیشرو را از میان بردارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بانک مرکزی باید با بانک های اروپایی در خصوص کانال ایجاد شده ساحات وارد مذاکره شده و کار را آغاز کند، گفت: ایجاد هر چه سریع تر این کانال مهر تاییدی بر ضرورت عمل اروپایی ها به تعهداتشان است.

کاتب با تاکید بر اینکه ساحات از تعهدات دو جانبه است، تصریح کرد: بدعهدی اروپایی ها عقب نشینی ایران را نیز در پی خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با ایجاد این کانال دغدغه ای در خصوص واریز منابع حاصل از فروش نفت نخواهیم داشت، افزود: با ایجاد این کانال که مسیر رسمی است فروش نفت ایران آزادانه صورت خواهد گرفت و منابع حاصل از آن به کشور می رسد.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ایران باید با کشورهای دیگر نیز وارد مذاکره شده و مسیر مبادلات پولی و بانکی را هموار کند.


تعداد بازدید : 40

ارسال نظر

ارسال