برچسب انرژی ساختمان حلقه مفقوده بهره‌وری انرژی ساختمان‌های کشور

برچسب انرژی ساختمان حلقه مفقوده بهره‌وری انرژی ساختمان‌های کشور

باشگاه در و پنجره و نما: بخش ساختمان با مصرف حدود 40 درصد از سهم انرژی کل کشور یکی از مهمترین بخش‌های مصرف‌کننده انرژی است و وضعیت این بخش مهم در کشور...

همایش با دو موضوع نما و منظر شهری و ساختمان پایدار برگزار می‌شود

همایش با دو موضوع نما و منظر شهری و ساختمان پایدار برگزار می‌شود

باشگاه در و پنجره و نما: در حال حاضر اکثراً نمای ساختمان‌ها به‌صورت انفرادی و بر اساس سلیقه‌های شخصی، جدا از بستر و زمینه‌ی آن طراحی می‌شوند. هرچند طراحان...