مشاور اقتصادی ترامپ: کرونا را زیادی جدی گرفته‌اند!

مشاور اقتصادی ترامپ: کرونا را زیادی جدی گرفته‌اند!

مشاور اقتصادی رئیس جمهور آمریکا گفت که معامله گران بیش از حد نسبت به اخبار کرونا حساسیت نشان داده اند....

سرمایه داری مترقی برای عصر نارضایتی

سرمایه داری مترقی برای عصر نارضایتی

ما نیاز به یک قرارداد اجتماعی جدید بین بازار، دولت و جامعه مدنی داریم اما نمی‌توان به همان نظام سرمایه‌داری‌ای اتکا کرد که جهان در ۴۰ سال گذشته شاهد آن...

افزایش نگرانی مردم آمریکا نسبت به اقتصاد کشورشان

افزایش نگرانی مردم آمریکا نسبت به اقتصاد کشورشان

نظرسنجی جدید یک دانشگاه آمریکایی نشان دهنده تضعیف اطمینان خاطر مردم آمریکا به شرایط اقتصادی است....