اخبار جدید از گروه صنعتی آلومینیوم دارنا

اخبار جدید از گروه صنعتی آلومینیوم دارنا

باشگاه در و پنجره و نما: گروه صنعتی آلومینیوم دارنا دستگاه‌های تمام اتوماتیک واحد ساخت درب و پنجره خود را راه‌اندازی کرد، همچنین آلومینیوم دارنا در آستانه...