موضوع نمای ساختمان و طراحی آن دستورالعمل پذیر و بخشنامه پذیر نیست

موضوع نمای ساختمان و طراحی آن دستورالعمل پذیر و بخشنامه پذیر نیست

باشگاه در و پنجره و نما: محمد سالاری گفت: طراحی‌های نمای ساختمان‌ها باید در کمیته‌ای مورد تضارب آرا و بررسی قرار بگیرد و نهایتاً نقشه تأییدشده به همراه...

با هزینه های بسیار کمتر می شود ساختمان‌های زیست محیطی داشت

با هزینه های بسیار کمتر می شود ساختمان‌های زیست محیطی داشت

باشگاه در و پنجره و نما: یک مهندس در حوزه معماری و متخصص صنعت ساختمان سازی با بیان این نکته که استفاده از معماری ارگانیک برای تمام اقشار جامعه با هر سطح...