ورق اچ پی ال گنتاش ترکیه

ورق اچ پی ال گنتاش ترکیه 6 رنگ موجود در انبار
)