مطابق با اعلام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران:

ساختمان‌ها شناسنامه انرژی می‌گیرند

  • دوشنبه 30 تی