" هرچهارشنبه در یک منطقه شهرداری تهران "

کمپین نما؛ هویت شهر ما به ایستگاه سوم رسید

  • دوشنبه 4 شهریور 1398 ساعت 15:56

اخبار => اخبار

باشگاه در و پنجره و نما: سومین کارگاه و نمایشگاه "کمپین نما؛ هویت شهر ما" در منطقه 12 تهران برگزار خواهد شد.
کمپین نما؛ هویت شهر ما به ایستگاه سوم رسید

تعداد بازدید : 480

ارسال نظر

ارسال