صرفه جویی انرژی از طریق پنجره ها و نماهای شیشه ای ( جداره های نور گذر)

  • شنبه 10 آبان 1399 ساعت 13:53

اخبار => اخبار

باشگاه در و پنجره و نما: جهت صرفه جویی انرژی در ساختمانها می بایست تمام اقلام مورد استفاده در ساخت بنا دارای استانداردهای لازم در این خصوص باشد.و در صورت عدم استفاده از مصالح غیر استاندارد ، اگر هم از پنجره های مقاوم در برابر پرت انرژی استفاده شود تاثیر چندانی نخواهد داشت.مطابق مطالعات ۳۰ درصد پرت انرژی حرارتی در ساختمانها جهت مصالح ساختمانی به غیر از پنجره ها هدر می رود. ۱۵ درصد از سقفها ، ۴/۲درصد از کفها هدر می رود.باتوجه به این آمار می بینیم که صرفه جویی در پرت انرژی ازطریق پنجره ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
صرفه جویی انرژی از طریق پنجره ها و نماهای شیشه ای ( جداره های نور گذر)

به گزارش باشگاه در و پنجره و نما، این فاکتور در برخی Uمهمترین عامل در صرفه جویی از پرت انرژی در پنجره ها عامل یا فاکتور  می باشد ، درنظر گرفته می شود.U=4/2w/m2kکشورهای اروپاییدرنظر گرفته می شود و از سال۲۰۱۳U=3/1 w/m2k درحالی که در کشورهایی مانند آمریکا – کانادا – آلمان توصیه شده است.U=1w/m2kجهت رسیدن به این آمار می بایست از واشرهای بسیار حساس و دقیق و یک سیستم عالی استفاده نمود. و مقاومت باشد.Rw=32dBصوتی پنجره ها می بایست کمتر از ۸/ ۰باشد. w/m2k پروفیل پنجره ها می بایست حداقل Uw به این ترتیبدر زیر به عواملی اشاره می کنیم که پرت انرژی از پنجره ها و یا محل نصب پنجره ها برروی دیوار حاصل میشود:

– پرت انرژی از شیشه ها

 را در فصل های گرم g در فصل زمستان مقداری انرژی گرمایی از شیشه ها وارد بنا می شود ولی می بایست فاکتورنیز در نظر گرفت چرا که ممکن است  پرت انرژی برودتی در فصول گرم سال تا ۴ برابر انرژی دریافتی از نور خورشید در فصل های سرد سال صرف شود.

– پرت انرژی از بازشوهای پنجره ها

پرت انرژی از طریق قسمتهای بازشو پنجره ها باید بسیار کم و مطابق استانداردها باشد برای این که از پرت  در این بخش جلوگیری کنیم.U انرژی یعنی فاکتورباید حتما از پنجره هایی با طراحی سیستم بسیار دقیق و  مهندسی استفاده نمود که اینموضوع نیز اهمیت ویژه ای دارد از این جهت که کارخانه های تولیدکننده پروفیل های این نوع سیستم ها بسیار محدود می باشند.

انتخاب اندازه پنجره ها و جداره های نور گذر در بناها بنابر نوع کاربری بنا و منطقه ساخت بنا مورد اهمیت است به طور مثال در کشوری مانند کانادا  ، فصل های  سرما با اهمیت تر می باشد جذب نور خورشید از طریق جداره های نورگذر می تواند مفید باشد در حالی که در کشورهایی که فصل های گرم سال بیشتر است می بایست به حفظ انرژی برودتی به داخل بنا اهمیت داده شود و انرژی تابشی خورشید به میزان به مراتب نیز باعث  پرت انرژی برودتی می گردد.لذا فقط نمی بایست به حفظ انرژی گرمایی داخل بنا فکر کرد بلکه به حفظ انرژی برودتی نیز باید اهمیت داد. و این امر با انتخاب درست شیشه های دوجداره ممکن می گردد.

در نماهای مختلف شرح زیر توصیه می گردد Uلذا فاکتور

Ueq= Uf – g * sf

Sf/ جنوبی =۲/۴ w/m2k

Sf/ غربی/شرقی /= ۱/۶۵ w/m2k

Sf/ شمالی= ۰/۹۰ w/m2k

در نماهای شیشه ای این فاکتور و افزودن آن به محاسبات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در نماهای شیشه ای در طول فصل های گرم و تابستان در ساختمان های اداری تابش آفتاب و گرمای متعاقب آن باعث ایجاد محیطی نامطبوع برای کارکنان می شود لذا در این ساختمانها  مطالعات سیستم های برودتی و امکان جابه جایی هوا  در کنار مطالعات و محاسبات سیتم های حرارتی بسیار مهم است.در ساختمانهایی که امکان هزینه قابل قبول در برابر حفظ  انرژی سرمایی و مهمتر گرمایی کمتر است . می بایست از تابش مستقیم آفتاب به جداره های نور گذر جلوگیری نمود.

البته لازم به ذکر می باشد در این بین تبادل هوای داخل بنا نیز بسیار مهم می باشد ، امروزه جهت جلوگیری از پرت انرژی در پنجره ها و خصوصا نماهای شیشه ای از بازشوهای مناسب و کافی استفاده نمی شود و این باعث ایجاد هوای سنگین و گاها بوی بد در داخل بناها می شود.در تمامی فضاها هم از بابت صحت و سلامت و هم از بابت  از بین بردن هوای مرده در داخل بنا می بایست جریان هوای مناسب را ایجاد نمود.۲۵-۱۰ به ازاء هرنفر می باشد.M2/hگردش هوای منظم و لازم البته بسته به نوع فعالیت در داخل بنا در حدوداین مقدار گردش هوا، هوا و رطوبت حاصل از شستشوی لباسها ، ظرفها ، حمام وتنفس به ازاء هر نفر را پاسخ گو می باشد مقدار بخار ایجاد شده به ترتیب زیر می باشد:

۳۰gr/h در حالت استراحت

۵۰ gr/h در حالت خشک کردن لباسها

۶۰ gr/h  در حالت حرکت کم به ازاء هر نفر

۱۰۰ gr/h در حالت شستشوی دستشویی و حمام

۲۰۰ gr/h در حالت کار کردن خشک کن لباسشویی

۱۰۰۰ gr/h در حالت پختن غذا

۲۶۰۰ gr/h در حالت استفاده از حمام

در صورتیکه این نم ها و بخارهای حاصل از داخل بنا خارج نشود ، باعث ایجاد رطوبت و خسارت به داخل بنا شده و در ضمن باعث ایجاد هوای نامطبوع در بنا می گردد. مطالعاتی در این خصوص انجام شده بنام،Rosenheimدر سال ۱۹۸۲ در موسسه( Bestandsaufname von Einrichtungen zur freien lu ftungen im wohnungsbau)در این مطالعات به طور خلاصه ذکر شده در ساخت بناها و یا بازسازی بناها حتما می بایست در پنجره ها و نماهای شیشه ای از بازشوهای مناسب و کافی استفاده نمود.پنجره ها به تنهایی این قابلیت را دارند که با استانداردهای لازم طراحی – ساخت واجرا شوند ، لیکن پنجره ها یک بخش از سازه بنا می باشند و مطالعات و محاسبات می بایست برای کل بنا در نظر گرفته شود. لذا در محاسباتبه تنهایی صحیح نمی باشد.(Uw) انرژی بناها ،  فقط بررسی فاکتور پنجره هالذا باید دید پنجره ای که درخواست می گردد جهت چه نوع بنایی می باشد و براساس آن از سیستم متناسب آن بنا استفاده گردد.هم چنین لازم به یادآوری می باشد در یک جداره نور گذر ۷۵ درصد فضای پنجره ها توسط شیشه ها پوشیده فاکتور شیشه ها در این خصوص قابل توجه است.U  می شود وبا توجه به مطالب فوق استفاده از برچسب انرژی در پنجره ها نیز مانند لوازم برقی می بایست مورد توجه قرار گیرد.

نوشته: مهندس شهرام علیزاده- مدیرعامل شرکت آلوکد

منبع:

Dr. muzaffer  tamer

 


تعداد بازدید : 295

ارسال نظر

ارسال