بلندمرتبه سازی قائمشهر را نجات می‌دهد

بلندمرتبه سازی قائمشهر را نجات می‌دهد

باشگاه در و پنجره و نما: شهردار قائمشهر با بیان اینکه بلندمرتبه سازی شهر را نجات می‌دهد، گفت: از همه سرمایه‌گذاران حوزه ساخت و تولید مسکن حمایت می‌کنیم....

ساخت آجرهای سفالی برای گردش هوا در ساختمان

ساخت آجرهای سفالی برای گردش هوا در ساختمان

باشگاه در و پنجره و نما: با هدف بهره برداری و بررسی خاک رس به عنوان متریالی خام، که مشخصه معماری یکی از مناطق کهن کلمبیا است، دفتر معماری Sumart Diseño...

جهش بزرگ «آبسکون» در جهت توسعه پایدار و گسترش تولیدات

جهش بزرگ «آبسکون» در جهت توسعه پایدار و گسترش تولیدات

باشگاه در و پنجره و نما: از شرکت قدیمی آلومینیوم کشور نواهای خوشی به گوش می‌رسد. شرکت آبسکون، این شرکت بزرگ تولید محصولات آلومینیومی که تا چندی پیش زیر...

رونمایی از مجموعه جدید آلومینیوم ماندگار در قلب آلومینیوم کشور

رونمایی از مجموعه جدید آلومینیوم ماندگار در قلب آلومینیوم کشور

باشگاه در و پنجره و نما: فعالیت در حوزه آلومینیوم در خانواده شفیعی از دهه 40 و با تأسیس کارگاه ساخت درب و پنجره آلومینیومی توسط حاج ابوالقاسم شفیعی، در...