آموزش لازمه‌ی فعالیت در عصر جدید

آموزش لازمه‌ی فعالیت در عصر جدید

بسیاری از کارشناسان صنعت درب، پنجره و نما معتقدند که تعلیم و آموزش مهم‌ترین بحث در صنایع درب و پنجره‌سازی است. به‌گفته‌ی دونالد تیون (Donald Theune)، شرکت‌های...

صدور پروانه ساختمانی برای پرونده‌های در انتظار تأییدیه «کمیته نما» با اخذ تعهد اقدام سه‌ماهه

صدور پروانه ساختمانی برای پرونده‌های در انتظار تأییدیه «کمیته نما» با اخذ تعهد اقدام سه‌ماهه

باشگاه در و پنجره و نما: رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران گفت: با تصویب طرح «اعطای مجوز به شهرداری تهران برای اخذ تعهد از مالکین(ذی نفعین)...

فعالیت کمیته‌های نما به مدت دو ماه تعطیل شد

فعالیت کمیته‌های نما به مدت دو ماه تعطیل شد

باشگاه در و پنجره و نما: طرح دو فوریتی اعطای مجوز به شهرداری تهران برای اخذ تعهد از مالکین پروژه های ساختمانی برای ارائه تاییدیه نمای ساختمان به منظور...