بررسی آیین‌نامه تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در دولت

  • سه شنبه 12 آذر 1398 ساعت 3:2

اخبار => سایر رسانه ها

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری، تهیه و در دستور کار دولت قرار دارد.
بررسی آیین‌نامه تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در دولت

به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق ماده (۲۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

به استناد تبصره (۴) این ماده، آیین‌نامه اجرایی مربوط ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در حال حاضر سازمان برنامه پیش‌نویس این آیین‌نامه را که با مشارکت وزارت مذکور، تهیه و به تصویب «ستاد بررسی و تدوین آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و اسناد راهبردی قانون برنامه ششم و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» رسیده، به دولت ارسال کرده است.

گفتنی است، این آیین‌نامه مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.

انتهای پیام


تعداد بازدید : 109

ارسال نظر

ارسال